En Üst Düzeyde Bilgisayar Öğretiyoruz

Bilgisayar; çocukların yaşadıkları deneyimleri yönlendirmelerine, hızlarını ayarlamalarına ve kendilerini rahat hissettikleri zorluk derecesini seçmelerine yardımcı olur.

Çocuklar, bilgisayar konusunda bilgileri arttıkça teknolojiye karşı daha olumlu bir tutum geliştireceklerdir. Bu da onların gelecek yaşamlarında önemli bir rol oynayacaktır.

İyi eğitim yazılımları, çocukların okuma-yazma gibi temel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, daha üst düzeyde neden-sonuç ilişkilerini anlamalarında, üst düzey problem çözme, yaratıcı düşünme gibi becerilerini geliştirmelerinde de etkili olacaktır.

Her öğrenci kendi internet sitesini kendisi hazırlar.

Amerikan Kültür Kolejlerinde geleceğin yöneticileri yetiştirilir. Bu sebeple bilgisayar dersi ciddi ve önemlidir. Öğrencilere kayıt sırasında kendi internet sitesini oluşturacağı domain adresi verilir. Öğrencilerimiz, okulumuzda alacakları Web tasarım ve Web programlama eğitimleri ile kendilerine verilen bu domain adreslerini kullanarak kendi sitelerini oluşturabilirler.