Edindiği bilgilerden yeni bilgiler üreten gençler yetiştirmek geleceğimizin
anahtarıdır.
Öğrencilerimizin potansiyellerinin en üst düzeye taşıdığı ve
yetkinliklerinin geliştirildiği, öğrenme isteğinin yaşam boyu öğrenme
bilinci ile pekiştirildiği; çocukluktan ergenliğe uzanan zaman aralığında
kişiliklerinin gelişiminin desteklendiği, ana dilini ve İngilizceyi Avrupa
Birliği dil standartlarına göre kullanarak bir üst eğitim düzeyine hazır ve
birikimli olarak mezun edildiği; gelecekteki sorun ve sorumluluklara
hazırlıklı olmayı sağlayan, insana, doğaya ve tüm kültürlere anlayışlı,
saygılı olmayı öğreteni düşünce ve ifade özgürlüğünü özümseten,
uluslararası kalite normlarında eğitim sağlama temel varlık sebebimizdir.
Aktif eğitim anlayışı ile öğrenme süreçlerinde yenilikçi ve yaratıcı
yaklaşımlar ortaya koyan Gaziantep Amerikan Kültür Koleji
Ortaokulu’nda, akademik eğitimin yanında öğrencilerin bireysel, sosyal
ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve öğrenim
ortamları da hazırlanmaktadır.
Öğrencilerimiz, ortaokulun ilk yıllarından itibaren kendilerini rahat bir
şekilde İngilizce kullanarak ifade edebilir hale gelmektedir.

Ortaokulun sonunda ise sadece kendini ifade etme yetisiyle kalmayıp,
İngilizce dilini kullanarak araştırmalar yapabilen, tüm dünya ile farklı
medya araçlarını kullanarak araştırmalar yapabilen, tüm dünya ile farklı
medya araçlarını kullanarak iletişim kurabilen, birçok yurt dışındaki
organizasyon veya yaz okullarına iştirak edip orada dünya görüşünü
geliştirebilen bireyler olacaklardır.
Öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir
zaman dilimine yayarak belirlemenin esas alındığı LGS Sistemine,
Gaziantep Amerikan Kültür Koleji Ortaokulu’nda ayrı önem verilmektedir.
Bu nedenle LGS çalışmaları 7. Sınıftan itibaren başlamakta, 7. ve 8.
Sınıfta LGS ağırlıklı eğitim uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz her açıdan
tam donanımlı olarak LGS ‘ye hazırlanmaktadırlar.

  • LGS Sistemini tanıtan seminerler
  • LGS deneme sınavları
  • Danışmanlık Çalışmaları
  • Heyecan, motivasyon seminerleri
  • Sınav kaygısı semineri
  • Başarı semineri

Sınav sürecinde ve sınava yaklaşırken dikkat edilmesi gereken hususlar
konulu seminerler düzenlenerek, sınavlarda maksimum başarı
hedeflenmektedir.
Okulumuzda Okul Yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi,
Öğrenci Koçu, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi  ve alanında uzman
öğretmen kadrosu aralarında iş birliği yaparak titiz, planlı ve özverili bir
şekilde LGS kapsamında çalışmalarını yürütmektedirler.