Mentörlük Sistemi

Okulumuzda mentör öğretmenlik sistemi uygulanmaktadır. 

Mentör Öğretmenliğin Görev Tanımı

 • Öğrenciler ile iletişim sağlamak ve onlarla sağlıklı bir bağ kurmak,
 • Eğitim-öğretim hayatlarındaki amaçlarını belirlemelerine kılavuzluk etmek,
 • Tüm öğrencilerin takip ve kontrol edilmesini sağlamak,
 •  Yönlendirilmeye ihtiyaç duyan, sınıfta kendini ifade edemeyen, ödev yapmayan, sistemsiz çalışan, çalışamayan vb öğrencileri tespit etmek ve onlara yardımcı olmaktır.
 • Mentör olduğu sınıflardaki öğrencileri isim isim tanımak,
 • Velileri ile tanışmak ve periyodik iletişimde olmak,
 • Öğrencilerin okul başarı grafiğini e-okul ve K12 üzerinden takip etmek,
 • Diğer öğretmenlerden aldığı bilgiler ışığında öğrenciye yönlendirmeler yapabilmek.
 • Mentör Öğretmen, mentör olduğu sınıfın sınıf listesinin, veli telefon numaralarının ve ders programının yer aldığı dokümanları okul yönetiminden almak,
 • Mentör olduğu sınıfların ‘sınıf oturma planları’ nı yapmak,
 • Mentör olduğu sınıfın ‘sınıf temsilcisi’ ni belirlemek.
 • Ödev kontrolü yaparken, hangi dersin hangi kaynağına bakıldığına dikkat eder.
 • Ödev denetiminde içerikten çok öğrencinin ilgili ders öğretmenine ödevini kontrol ettirip ettirmediğine( kontrol edildi kaşesi ya da paraf bulunup bulunmadığına) bakar. Başarı takibi yaparken, sınavlardan alınan puanlarla ilgili yorumlarını yazar.
 • Ödev kontrollerinde, çizelgede yer alan derslerin altındaki karelere öğrenci ödevini tam yaptıysa (+), yapmadıysa (-) işareti koyar.Öğrenci ya da veli ile yapılan (yüz yüze, telefonla) görüşmelerin açıklamaları not eder.
 • Mentör öğretmen tarafından düzenlenen çizelgeler, rehberlik tarafından değerlendirilir, gerekli önlemler alınır. Mentör öğretmen, gerektiğinde alınan bu önlemler hakkında bilgilendirilir.