En Üst Düzeyde İngilizce Öğretiyoruz

Öğrencilerimiz okuldaki İngilizce eğitimi dışında (Ortaokul son sınıf ve lise son sınıf haricinde) cumartesi günleri uluslararası sertifikalı yabancı ve Türk öğretmenlerden 8 saat İngilizce konuşma pratiği alırlar.

Bu pratik sırasında çevre gezileri, aktiviteler, drama, oyunlar ve her türlü ek materyal kullanılır. Bu programda öğretmen ve öğrencilerin hiçbir sebeple Türkçe konuşması mümkün değildir.

Amerikan Kültür Kolejleri ülkemizde en yoğun İngilizce dil programını veren eğitim kuruluşlardan birisidir.